Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị trong Laravel

Trong nội dung này, chúng ta sẽ thiết kế một trang đăng nhập hệ thống quản trị website bắt đầu từ Route, cách tạo Controller, thiết kế view Login cho hệ thống. Ở đây, chúng ta cũng thêm đường link URL cho Layout Master để liên kết đến trang Login trên toàn trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *