Bài 8. Giới thiệu một số tiện ích khác trong iSlide

Xem bài giảng trực tiếp trên Youtube [...]

Thiết kế Slides bài giảng tập huấn về Cổng Thông tin Điện tử

Xem Template powerpoint trực tiếp trên youtube [...]

Thiết kế Slide Bài dự thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Đây là bộ Slides tôi đã thiết kế cho Bí thư Đảng bộ xã Thanh [...]

Bài7. Sử dụng công cụ Tween trong iSlide

Xem bài giảng trên YouTube [...]

Bài 6. Sử dụng công cụ Circula Crop trong iSlide

Xem bài giảng trên YouTube [...]

Bài 5. Sử dụng công cụ Circula Layout trong iSlide

Xem bài giảng trên YouTube [...]