Sử dụng lớp Database đã xây dựng thực hiện xử lý dữ liệu MySql

Tiếp tục với bài giảng về xây dựng class database, trong nội dung này chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn hướng dẫn sử dụng lớp database đã xây dựng. Trên cơ sở này để các bạn sẽ tiếp tục với seri bài giảng về xây dựng website tin tức với phương pháp lập trình hướng đối tượng. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp các bạn có thể từng bước tiến hành xây dựng một website với lớp database xây dựng sẵn, công việc này sẽ giúp cho việc xây dựng website trở lên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều so với phương pháp lập trình cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *