Xây dựng lớp Database xử lý dữ liệu MySql

Để chuẩn bị cho việc xây dựng một website, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn bài giảng về việc xây dựng một lớp (class) database để xử lý dữ liệu MySql trong lập trình hướng đối tượng với PHP. Trên cơ sở lớp Database này, các bạn có thể tự mình xây dựng một website hoàn toàn theo hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình PHP. Tất nhiên, con đường dài vẫn còn ở phía trước – tiếp sau đó là chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn seri bài giảng về xây dựng một website tin tức với phương pháp lập trình hướng đối tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *