Hình ảnh trích dẫn giữ vai trò rất quan trọng trong website vì nó sẽ giúp website của bạn thu hút người xem. Với những hình ảnh trích dẫn đẹp, công phu có đầu tư chắc chắn sẽ làm cho khán giả mãn nhãn và tập trung vào xem website của bạn nhiều hơn.

Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn sửa một số lỗi còn tồn tại trong quá trình xây dựng web, đồng thời giúp bạn cách đưa hình ảnh trích dẫn vào bài viết trong trang hiển thị các bản tin trên website.