Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hành sử dụng với các công cụ chọn, đây là công việc thường xuyên phải làm khi thực hiện các công việc biên tập, thiết kế hay chỉnh sửa ảnh.