PhotoShop: Bài 3. Cắt ảnh trong PhotoShop

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện việc cắt cúp ảnh theo kích thước tự do hay theo một kích thước có sự tính toán. Ở đây chúng ta sử dụng hai cách để cắt cúp ảnh là sử dụng công cụ Crop và menu Image Size…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *