Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện việc cắt cúp ảnh theo kích thước tự do hay theo một kích thước có sự tính toán. Ở đây chúng ta sử dụng hai cách để cắt cúp ảnh là sử dụng công cụ Crop và menu Image Size…