Hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm quen với các Layer và cách chỉnh sửa màu sắc trong PhotoShop như Color balance, Hue, Levels, Curves,…