Giới thiệu tổng quan về Google Trang tính trong Google Drive

Google Trang tính giúp làm nổi bật dữ liệu của bạn bằng các biểu đồ và đồ thị đầy màu sắc. Công thức được tích hợp sẵn, bảng tổng hợp và tùy chọn định dạng có điều kiện giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa các tác vụ bảng tính thông thường. Tất cả đều miễn phí.

Tất cả các thay đổi của bạn sẽ tự động được lưu khi bạn nhập. Bạn thậm chí có thể sử dụng lịch sử sửa đổi để xem phiên bản cũ của cùng một bảng tính, được sắp xếp theo ngày và xem những ai đã thực hiện thay đổi.

Xem bài giảng trên YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *