Các kiểu dữ liệu trong C++

Lập trình C++

Xin mời quý độc giả tham khảo các vấn đề về các kiểu dữ liệu, biến, hằng, các phép toán và toán tử trong C++ trong video chúng tôi giới thiệu dưới đây

Với các bài toán xử lý trên C++, chúng ta cần quan tâm một số kiểu dữ liệu như sau:

– Kiểu số nguyên int là kiểu dữ liệu thường xuyên sử dụng

– Kiểu string, char: khai báo trong những bài toán về xâu ký tự

– Kiểu bool: Trả về true (1) hoặc false (0)

– Kiểu float, double: trả về kiểu số thực

– Kiểu long: Trả về kiểu số nguyên lớn hơn int

Tùy theo tình huống và dạng bài tập mà chúng ta sử dụng dữ liệu làm sao cho hợp lý. Có những bài toán yêu cầu về số nguyên lớn ta có thể sử dụng int8_t, int32_t, int64_t để tránh trường hợp file test với số nguyên lớn làm bạn mất điểm do bị tràn số. Còn với những trường hợp không yêu cầu về số nguyên lớn ta có thể sử dụng kiểu thông dụng là int.

Các kiểu dữ liệu thường dùng là int, char, string, float, double

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *