Các hàm xử lý chuỗi văn bản thông dụng trong Microsoft Excel

Trong bài hướng dẫn này chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn 14 hàm xử lý chuỗi văn bản thông dụng trong Microsoft Excel: LEFT (text, num_chars) RIGHT (text, num_chars) MID (text, start_num, num_chars) LEN (text) SEARCH (find_text, within_text, start_num) FIND (find_text, within_text, start_num) CONCATENATE (text1, text2, …) EXACT (text1, text2) LOWER (text) PROPER (text) REPT (text, times) SUBSTITUTE (text, old_text, new_text, instance_num) T (value) TRIM (text)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *