Bài tập 3. Bảng kết quả học tập (Microsoft Excel 2016)

Bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện các kỹ năng cơ bản về Excel, ở đây chúng ta chủ yếu sử dụng câu lệnh IF cơ bản, câu lệnh IF lồng nhau. Hiểu rõ và nắm vững bản chất của công thức này sẽ giúp bạn thành thạo với những bảng điểm của học sinh hay những bài toán có những điều kiện hóc búa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *