Bài 9. Sử dụng Entity FrameWork xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server

Bài hướng dẫn này sẽ thêm một phương thức nữa giúp các bạn xử lý các stored procedure đã xây dựng trên sql server trong các bài học trước. Đây là phương pháp xử lý dữ liệu hiện đại cũng gần giống với linQ, tất nhiên nó cũng sẽ có một số điểm khác biệt. Hiểu được phương pháp này sẽ giúp bạn có nhiều phương án hơn trong quá trình xử lý dữ liệu với các đề án phần mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *