Bài 1. Hướng dẫn kết nối, tạo database, tạo table và tạo liên kết giữa các table trong Sql Server

Trong bài học đầu tiên của chuỗi seri bài giảng về lập trình cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ C#. Ở đây, chúng ta cùng nhau nghiên cứu cách kết nối, tạo database, tạo table và liên kết giữa các bảng (table) trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sql Server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *