Bài 6. Xây dựng trang đăng ký thành viên Website bằng asp net trên Visual Studio 2015

Tiếp nối bài 5 sẽ là bài học tiếp theo về việc xây dựng trang đăng ký thành viên website bằng asp.net trên phần mềm visual studio 2015. Thời điểm sau bài học này, có thể bạn đang sử dụng phần mềm với phiên bản cao hơn, tuy nhiên về cơ bản nó cũng không có gì thay đổi nhiều lắm, nếu bạn hiểu và khai thác các tình năng mới hơn thì nó sẽ giúp bạn thực hiện công việc lập trình dễ dàng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *