CKEditor (còn gọi là FCKeditor) là một trình soạn thảo mã nguồn mở theo kiểu WYSIWYG (tay làm – mắt thấy) của CKSource. Chương trình này có thể tích hợp vào các web site mà không cần cài đặt. Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 2003 và đến nay được rất nhiều người sử dụng. Bài học này sẽ giúp bạn tích hợp hệ thống này vào trong website asp.net, trên thực tế khi tích hợp được vào website, việc đăng tải bài viết sẽ trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó giúp bạn biên tập các bài viết như trên phần mềm MS Word…