Bài 5. Xây dựng trang đăng nhập Website bằng Asp Net trên Visual Studio 2015

Để xây dựng được website, bên cạnh việc xây dựng, thiết kế những nội dung cho người lướt web có thể xem được thì công việc nặng nề hơn gấp bội phần đó là xây dựng hệ thống quản trị website. Bạn càng vất vả trong việc xây dựng hệ thống này thì về sau bạn sẽ càng nhàn trong việc cập nhật dữ liệu lên website. Trong bài học này, chúng ta sẽ bắt đầu với công việc đó bằng việc xây dựng trang đăng nhập hệ thống quản trị website bằng ngôn ngữ C# trên phần mềm Visual Studio phiên bản 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *