Bài 4. Lập trình CSDL Sql Server với Asp.Net kết nối và đưa dữ liệu vào Menutop

Với bài học này, chúng ta sẽ thực hiện công việc hết sức quan trọng trong lập trình cơ sở dữ liệu, đó là việc kết nối với hệ quản trị sql server, đây cũng là công việc đầu tiên và giữ vai trò nòng cốt, vì nếu bạn không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì bạn sẽ chẳng làm được gì cả. Những lỗi lập trình hầu hết tập trung vào nội dung này, đặc biệt là khi bạn đăng tải website lên hosting. Hiểu được nội dung này, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Ngoài ra trong bài học này, chúng ta cũng sẽ đưa dữ liệu vào menutop. Công việc này sẽ giúp bạn không cần phải chỉnh sửa trực tiếp trên HTML mà sẽ làm việc với nó thông qua cơ sở dữ liệu – một tiện ích không thể bỏ qua trong lập trình website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *