Cũng giống như trong Word, website cũng có những danh sách được xây dựng bằng các thẻ (tag) với HTML. Trong hướng dẫn này chúng tôi xin chia sẻ với các bạn nhóm thẻ danh sách trong HTML, hy vọng rằng với những chia sẻ này sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn với bộ môn lập trình website.