Bài 6. Các thẻ định dạng bảng trong HTML

Với các hệ thống website cũ thì việc định dạng bảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì nó chia cột cho website và phân vùng cho cả hệ thống website… Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các bảng trong HTML cũng luôn giữ vai trò quan trọng vì nó thể hiện số liệu tốt hơn bất cứ định dạng nào. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn các thẻ định dạng bảng trong HTML

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *