Bài 3. Xây dựng CSDL và Stored Procedure trên Sql Server cho dữ liệu của Website Asp.Net

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu việc xây dựng cơ sở dữ liệu và các stored procedure trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql server. Đây cũng là nội dung khá quen thuộc nếu bạn đã học qua các nội dung chúng tôi đã hướng dẫn về lập trình C#. Nếu bạn chưa học qua các nội dung đó thì bài học này cũng sẽ giúp bạn dễ dàng xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu cho một bộ website đơn giản, trên thực tế bản thân tôi cũng đã xây dựng website chạy trên nền tảng asp.net trong một thời gian khá dài với tên miền hiện đang sử dụng là dothanhspyb.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *