Bài 4. Câu lệnh điều kiện switch … case trong PHP

132

Câu lệnh nhiều điều kiện switch… case được sử dụng rất phổ biến trong PHP. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn cú pháp, cách sử dụng cụ thể trong thực tế câu lệnh điều kiện switch… case trong PHP. Đây cũng là những kiến thức quan trọng mà bạn cần nắm vững khi học tập về ngôn ngữ lập trình này.