Bài 3. Các thẻ định dạng Text trong HTML

Nội dung trên website chủ yếu là văn bản vì nó là nội dung còn các hệ thống multimedia chỉ là hỗ trợ để người xem có thể hiểu thêm về vấn đề cần trình bày. Chính vì vậy việc định dạng văn bản (text) trong HTML giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng website, trong bài hướng dẫn này chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn về các thẻ định dạng Text trong HTML

One thought on “Bài 3. Các thẻ định dạng Text trong HTML

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *