Bài 2. Các thẻ tiêu đề trong HTML

Các bộ tìm kiếm sử dụng tiêu đề để gắn chỉ số cho cấu trúc và nội dung các trang web của bạn. Người dùng cũng đọc lướt qua các tiêu đề để hiểu nội dung nên việc dùng tiêu đề để cho thấy cấu trúc văn bản là rất quan trọng. Trong nội dung của hướng dẫn này, chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn các kiến thức cơ bản về các thẻ tiêu đề trong HTML.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *