Trong thiết kế trình chiếu với Powpoint tạo các liên kết (hyperlink) giữ vai trò quan trọng. Trong thực tế có rất nhiều loại liên kết có thể tạo ra giống như trên website, trong bài học này chúng tôi xin được giới thiệu và trình bày với các bạn 4 loại liên kết có thể tạo ra trong powerpoint. Những liên kết này sẽ giúp bạn điều khiển slides một cách nhịp nhàng hơn, theo đúng ý tưởng của người thiết kế.