Trong bài trước chúng ta đã nghiên cứu đến việc thiết lập hiệu ứng chuyển trang (transitions) trong Powerpoint. Trong bài giảng này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide (Animations). Như đã trình bày ở những bài trước, với mỗi bản trình chiếu presentations, chúng ta có rất nhiều slides và trong mỗi slide, chúng ta lại có thêm rất nhiều đối tượng được chèn vào trong đó bao gồm hình ảnh, âm thanh, video, văn bản…