Thiết kế giao diện Blade Master với BootStrap trong Laravel

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ được làm quen và phát triển giao diện website trên nền tảng của Laravel 5.6 với Framework Bootstrap. Ở đây, trước mắt chúng ta chỉ sử dụng Route và View.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *