Bài 5. Vẽ hình trong PowerPoint

Trong các kỹ năng thiết kế trình chiếu với Powerpoint thì kỹ năng vẽ hình [...]

Bài 4. Chèn hình ảnh từ Internet và mạng xã hội vào PowerPoint

Như bài trước chúng tôi đã giới thiệu, việc chèn hình ảnh vào slide sẽ [...]

Bài 3. Chèn hình ảnh từ máy tính vào PowerPoint

Trong thiết kế trình chiếu với Powerpoint, việc chèn hình ảnh vào slide là một [...]

Bài 2. Thiết kế nội dung trình chiếu

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ bắt đầu với thiết kế nội dung trình [...]

Bài 1. Giới thiệu và những thiết lập cơ bản

Trong bài đầu tiên, chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn những thiết [...]