Bài 2. Thiết kế nội dung trình chiếu

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ bắt đầu với thiết kế nội dung trình chiếu trên Powerpoint với những thiết lập cơ bản nhất. Trên thực tế, khi làm việc với Powerpoint, nhiều người ít ai nghĩ đến câu chuyện thiết kế. Để có thể thiết kế trình chiếu bạn cần có khá nhiều kỹ năng, trong đó kỹ năng thiết kế nội dung trình chiếu là một trong những kỹ năng giữ vai trò quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *