Các mẫu Chuyển đổi vòng kết hợp và Các yếu tố Sau Hiệu ứng có 10 chuyển đổi vòng tròn được thiết kế và hoạt hình độc đáo giúp bạn tạo các video phong cách và năng động. Bạn có thể dễ dàng thay đổi màu sắc cho phong cách của bạn. Ngoài ra trong dự án, bạn sẽ tìm thấy 10 yếu tố hình dạng chuyển động và 6 yếu tố tiên tiến được thực hiện trước.