Phân biệt hai chức năng Opacity và Fill trong PhotoShop

Opacity và Fill trong thẻ Layers của Photoshop. Hai tính năng này đều cùng có một chức năng là quản lý độ trong suốt của layer, thường thì khi muốn tăng độ trong suốt của 1 layer, chúng ta giảm Opacity, thế nhưng khi giảm Fill thì layer cũng trở nên trong suốt y như vậy. Vậy tính năng cụ thể của từng cái là gì? Tất nhiên chúng phải có gì khác nhau chứ đúng không, bởi nếu cách làm việc y hệt nhau thì các nhà phát triển cũng chẳng cần phải chia ra 2 tính năng làm gì!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *