Đều là hai thuộc tính tạo hiệu ứng hòa trộn màu sắc cho bức hình của bạn. Tuy nhiên, hai hiệu ứng này thể hiện sự khác biệt hoàn toàn khi các bạn lựa chọn một trong hai lớp hòa trộn màu sắc hỗn hợp này. Để hiểu rõ hơn sự khác biệt này, xin mời các bạn xem nội dung trình bày chi tiết về sự khác biệt giữa Gradient và Gradient Map trong nội dung của video.