Khi sử dụng facebook, bạn nên cẩn thận với vấn đề bảo mật. Nếu chẳng may bị hack rồi bị đưa vào nhiều nhóm khác nhau, theo hướng dẫn của video bạn hoàn toàn có thể sửa chữa điều đó.