Hàm điều kiện IF trong Excel được sử dụng như thế nào?

Hàm IF là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, hàm này cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về hàm điều kiện IF, bài viết này chúng tôi xin được chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm điều điện IF, qua đó giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm này.

Sử dụng hàm điều kiện IF đơn giản

Trước hết chúng ta xem cấu trúc của câu lệnh IF:

=IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]

Trong đó: logical_test là việc kiểm tra điều kiện nhập vào. nếu điều kiện nhập vào là đúng thì kết quả trả về là value_if_true ngược lại, nếu điều kiện nhập vào là sai thì cho kết quả là value_if_false

Ví dụ, xét giá trị ở ô A2, nếu kết quả >=5 ghi là “đạt” ngược lại ghi ra kết quả là “không đạt”. Ta thực hiện câu lệnh IF như sau: 

=IF(A2>=5,”đạt”,”không đạt”)

Những vấn đề thường gặp với hàm điều kiện IF

Giá trị bạn nhận được sẽ là 0 nếu không có đối số nào cho đối số value_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bản đối số vào hai đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

Lỗi #NAME: Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả

Sử dụng hàm điều kiện IF lồng nhau

Nâng cao hơn, chúng ta thường sử dụng hàm điều kiện IF để xét những điều kiện lồng nhau. Chẳng hạn, chúng ta xét kết quả học tập của học sinh:

– Nếu điểm TBm >=8, xếp loại “Giỏi”

– Nếu 6.5 <= TBm <= 8, xếp loại “Khá”

– Nếu 5 <= TBm <= 6.5, xếp loại “TB”

– Nếu điểm TBm < 5, xếp loại “Yếu”

Ta sử dụng hàm IF lồng nhau như sau (chẳng hạn ô J3 là ô điểm TBm):

=IF(J3>=8,”Giỏi”,IF(J3>=6.5,”Khá”,IF(J3>=5,”TB”,”Yếu”)))

Sử dụng hàm điều kiện IF lồng nhau kết hợp với các hàm AND và OR

Trong một số tình huống xét điều kiện phức tạp hơn, chúng ta cần sử dụng hàm điều kiện IF lồng nhau và kết hợp thêm với các hàm logic AND và OF. Xét một ví dụ sau đây:

Bài toán đặt ra là:

– Nếu điểm TBm >= 8 và một trong hai điểm TB của môn Toán hoặc môn Văn đạt từ 8 trở lên thì xếp loại “Giỏi”

– Nếu 6.5 <= TBm <= 8 và một trong hai điểm TB của môn Toán hoặc môn Văn 6.5 <= TB <= 8 thì xếp loại “Khá”

– Nếu 5 <= TBm <= 6.5 và một trong hai điểm TB của môn Toán hoặc môn Văn 5 <= TB <= 6.5 thì xếp loại “TB”

– Còn lại là xếp loại “Yếu”.

Ta thực hiện sử dụng hàm điều kiện IF kết hợp với hai hàm logic AND và OR như sau:

=IF(AND(J3>=8,OR(C3>=8,G3>=8)),”Giỏi”,IF(AND(J3>=6.5,OR(C3>=6.5,G3>=6.5)),”Khá”,IF(AND(J3>=5,OR(C3>=5,G3>=5)),”TB”,”Yếu”)))

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ hữu ích dành cho bạn.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *