Bạn cần làm video maketing? Đây chính là phần mềm bạn cần.

Explaindio Video Creator là phần mềm hỗ trợ thực hiện các Video Marketing rất hiệu quả. Dù bạn không biết nhiều về tin học vẫn có thể sử dụng thành thạo. Chỉ với các thao tác kéo thả, thêm chữ và chỉnh sửa đơn giản là bạn có thể tạo ra một video hay.

Link Download: https://drive.google.com/file/d/19FLInzZvz_rLdb7QE5EqA_Euj4lhwdPo/view?usp=sharing