Biên tập video quảng cáo, Marketing với Video Maker FX

Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cách biên tập videos quảng cáo, Marketing hay video giới thiệu,… với phần mềm Video Maker Fx.

Link Download hiệu ứng: https://drive.google.com/file/d/1twZclDFWqrmL8AwHewrtLdXP1otTcEOw/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *