Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cách biên tập videos quảng cáo, Marketing hay video giới thiệu,… với phần mềm Video Maker Fx.

Link Download hiệu ứng: https://drive.google.com/file/d/1twZclDFWqrmL8AwHewrtLdXP1otTcEOw/view?usp=sharing