Đây là nội dung quan trọng khi bạn sử dụng bootstrap để thiết kế giao diện Webstie. Đặc biệt ở đây chúng tôi đề cập đến giao diện mobile first, giao diện đang thịnh hành hiện nay.