[Bootstrap CSS FrameWork] Bài 2. Grid System với Mobile first

Đây là nội dung quan trọng khi bạn sử dụng bootstrap để thiết kế giao diện Webstie. Đặc biệt ở đây chúng tôi đề cập đến giao diện mobile first, giao diện đang thịnh hành hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *