Bộ GD-ĐT ‘chốt’ cho học sinh nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng từ năm học tới

Văn nghệ

Năm học 2020-2021, học sinh tựu trường sớm nhất ngày 1/9, khai giảng ngày 5/9. Riêng học sinh bậc THCS, THPT chính thức được giảm 2 tuần thực học.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Khung kế hoạch năm học 2020-2021 cho các bậc giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

Theo đó, Bộ quy định thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. 

Thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

Thực hiện xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021.

Riêng việc thi tốt nghiệp THPT, thi Học sinh giỏi Quốc gia và thi Khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ.

 

Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo số tuần thực học của bậc mầm non, giáo dục phổ thông ít nhất 35 tuần, trong đó học kỳ I ít nhất 18 tuần và học kỳ II ít nhất 17 tuần.

Đối với bậc giáo dục thường xuyên, thời gian thực học ít nhất 32 tuần, mỗi học kỳ ít nhất 16 tuần thực học.

Riêng thời gian nghỉ lễ, Tết thực hiện theo Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. 

Như vậy bậc THCS, THPT chính thức còn 35 tuần thực học, giảm 2 tuần so với trước đây (37 tuần).

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *