Bài trước chúng tôi đã chia sẻ với các bạn cách xây dựng và sử dụng các stored procedure trên windows form với phần mềm visual studio phiên bản 2015. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách thực thi các stored procedure trên windows form với phần mềm này.