Bài 5. Xử lý ngoại lệ và thêm các bảng thoại trong quá trình xử lý dữ liệu Sql Serer

Trong lập trình thì việc xảy ra lỗi là chuyện đương nhiên, bạn nào mới lập trình mà không gặp lỗi mới là chuyện lạ. Các lỗi lập trình chủ yếu do người lập trình gây ra, nhưng cũng ko thiếu những ngoại lệ có thể xảy ra trong quá trình xử lý dữ liệu. Bài hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách xử lý ngoại lệ và thêm các bảng thoại thông báo cho người dùng trong quá trình xử lý dữ liệu Sql Server…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *