Bài 10. Upload và Download trong PHP

Upload và Download là hai thao tác phổ biến khi bạn sử dụng hoặc quản trị website. Vấn đề ở đây chúng là là người lập trình để xây dựng các biểu mẫu giúp người dùng hoặc người quản trị có thể thực hiện các công việc này một cách dễ dàng. Bài hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn thực hiện các công việc đó, đây cũng là một trong những kiến thức bắt buộc bạn phải có khi học lập trình với ngôn ngữ PHP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *