Đây là tiết mục văn nghệ của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tham dự Cụm Sư phạm Trung Bắc năm 2014 được biên tập lại. Thêm phần ghép một số hình ảnh về Yên Bái và nhạc Beat của bài hát Yên Bái màu xanh.