Bản thân tôi đã gặp rất nhiều tình huống này khi thực hiện công việc thu âm. Ở đây, các bạn cần lưu ý một số đặc điểm quan trọng để xử lý lỗi thu âm chỉ một bên loa, đây là lỗi thường xuyên gặp phải trong quá trình thu âm.