Vũ điệu sôi động do sinh viên lớp GDMN 14 và GDTH thực hiện trong Hội thi nữ sinh tài năng duyên dáng Miss CĐSP 2017