Trọn bộ bài giảng thiết kế, xây dựng website bằng PHP từ A-Z (Free)

Ngôn ngữ lập trình PHP được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java. PHP rất dễ học nên đã nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới. Hơn 80% website hiện nay đều được viết bằng ngôn ngữ PHP. Các hệ thống website lớn như Google, Facebook cũng được viết trên nền tảng PHP.

Nội dung của trọn bộ bài giảng bao gồm:

  1. Thiết kế website (HTML, CSS, JavaScript, Jquery, W3.CSS và Bootstrap)
  2. Lập trình cơ bản với PHP
  3. Lập trình hướng đối tượng (OOP) với PHP
  4. Thực hành xây dựng Website Tin tức bằng PHP

 Chúc các bạn thành công với bộ bài giảng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *