Thiết kế hàng loạt thẻ học sinh với Adobe Illustrator

Thiết kế hàng loạt thẻ học sinh

Trong nội dung này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách thiết kế hàng loạt thẻ học sinh qua phần mềm Adobe Illustrator. Để thực hiện công việc này, chúng ta cần có đủ dữ liệu bao gồm:

1. Danh sách thông tin của học sinh (mã học sinh, họ và tên, …)

2. Ảnh 3×4 hoặc 4×6 hoặc theo định dạng của bạn. Được sắp xếp theo thứ tự của danh sách học sinh. Thông thường khi chụp ảnh học sinh, chúng ta nên gọi và chụp ảnh theo danh sách.

Tiếp đó chúng ta nhúng dữ liệu vào trong adobe Illustrator để thiết kế hàng loạt thẻ cho học sinh.

Chi tiết phần hướng dẫn bạn có thể xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *