Tạo hiệu ứng chồng ảnh (Blending Options) trong Adobe Photoshop

Kỹ thuật sử dụng Blending Options để chồng ảnh là một trong những kỹ thuật rất hay được sử dụng rất phổ biến. Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tạo ra một hiệu ứng chồng ảnh tuyệt đẹp với Adobe Photoshop CC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *