Twitter là gì? Vì sao mạng xã hội này không phổ biến tại Việt Nam?

Twitter là một dịch vụ mạng xã hội trực tuyến miễn phí cho phép người [...]