Text là một đối tượng quan trọng khi biên tập, thiết kế và chỉnh sửa ảnh trong PhotoShop, bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện công việc đó