Tiết mục múa rất hay của nhóm múa nữ sinh viên Lớp GDMN 15A – Khóa học 2015 – 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái biểu diễn